💻 مشاهده لیست لپتاپ 💻

💻 مشاهده لیست لپتاپ استوک-کار کرده 💻

🎮 مشاهده لیست کنسول پلی استیشن 🎮ساعت کار 10 الی 1:30 عصر 6 الی 9

آدرس: بندرعباس ، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری ستاره شهر ، طبقه سینما ، پلاک 47/4 ، گیلاس رایانه

تلفن: 07691010109